Crayon: codi font en colors en WordPress amb cara i ulls

Feia temps que buscava una bona solució per pintar codi font una mica decent. Fins ara tenia el Syntax Highlighter Evolved, basat en el Syntax Highlighter d’Alex Gorbatchev, però no n’estava gaire convençut.
Navegant per altres blocs he vist el resultat del plugin de Crayon per a WordPress, desenvolupat per Aram Kocharyan. El codi font es pot trobar en la seva pàgina de GitHub llest per fer-hi contribucions, amb llicència GPLv2.

La veritat és que el plugin és molt configurable, està totalment integrat amb el WordPress i el codi font resultant queda la mar de xulo (theme ‘Mirc Dark’), aquí teniu un exemple d’un test del projecte php-xpath-simple-filter:

public function testAsXMLEmpty() {
	// let's test empty node values, which will have <emptynode/>  and <emptynode2>
	$a_ = array('/yummy/food[position() = 5]/name',
				'/yummy/food[position() = 5]/emptynode',
				'/yummy/food[position() = 5]/emptynode2');
	$food_ = XPathSimpleFilter::filter($this->xml, $a_);
	$foodXml_ = XPathSimpleFilter::asXML($food_, 0); // no cdata wrapping

	$this->assertTrue(isset($foodXml_));
	$this->assertTrue(is_string($foodXml_));
	$foodXml_ = XPathSimpleFilterAsXMLTest::strip($foodXml_);
	$this->assertEquals('<data><name>Fuet</name><emptynode/><emptynode2/></data>', $foodXml_);
}

Altament recomanable!